Adobe Stock 273553553

BYGGKEMI OCH SPACKEL

Adobe Stock 455887949

PRIMERS

Som första lager på undergolvet läggs en primer. Primers används främst för att säkerställa god ­vidhäftning. Det finns en mängd tekniska aspekter att ta hänsyn till – som till exempel om det finns risk för fukt. Detta är avgörande för val av primer och fuktspärrsystem.

Något annat som är viktigt för valet av primer är vilket ­material som undergolvet består av – det vill säga om det är cement, gips, trä eller något annat. Genom att välja rätt primer säkerställs inte enbart god vidhäftning och dammbindning, utan även att bubblor inte uppstår vid överspackling.

Även torktiden är viktig att ha i åtanke. Denna avgörs till stor del av hur absorberande underlaget är. Beroende på temperatur och luftfuktighet varierar förstås torktiden. Det finns primers som har en torktid på cirka 1 timme – men vanligtvis görs primning i slutet av dagen och torkar under natten med en torktid på 8–12 timmar.

Åtgången skiljer sig rejält beroende på underlag. SGD:s ­leverantörer har åtgångstabeller och beräkningsverktyg som underlättar planeringen.

Adobe Stock 249267228
Wall Water Walls Wall Water Concrete Nature RSH2

Florosil® fukt & alkalispärr

Genom företaget Silanex erbjuder vi en unik och väl beprövad produkt som heter Florosil® som är ett hydrofoberingsmedel, vilken förhindrar att det uppkommer en vätskefilm på ytan (porerna) i cementprodukter. Därmed förhindras transport av alkali till ytan där lim och mjukgörare finns som kan brytas ner. Florosil® är inte ett totalt spärrskikt utan har en viss diffusionsöppenhet och fungerar lika bra till nyproduktion som till ROT projekt.

TARKETT AQUARELLE BORDER SOFT WHITE 25906034 WALL MARBLE CARRARE WHITE 25903064 FLOOR MARBLE CARRARE WHITE 25905064 001 6282331

SPACKEL

Det perfekta slutresultatet kan endast uppnås genom korrekt förarbete. En grundförutsättning är att utgå från ett plant, jämt och fuktsäkrat underlag. Den viktiga golvavjämningen/spacklingen säkerställer att du får en yta som antingen är klar för golvbeläggning – eller som själv kan utgöra en färdig yta. Produkterna är antingen normaltorkande eller självtorkande, beroende på vilket bindemedel som avjämningsmassan innehåller.

Vi har spackel för alla situationer, för både vägg och golv. Är du ute efter ett snabbtorkande, självutjämnande eller fiberförstärkt spackel, så finns det flera alternativ. Oavsett alternativ är det viktigt att välja produkter som avger låga emissioner, inte påverkar golvmaterial eller inomhusmiljö och inte riskerar att missfärga ytbeläggningen. Vi rekommenderar därför att du håller dig till en tillverkare som erbjuder systemlösningar av hög kvalitet där varje komponent är väl testad över tid. Bostik, Uzin, Heydi och Casco arbetar samtliga med olika system, samma sak med Ardex, där vi även har putsbruk i vårt sortiment.

Adobe Stock 69330255
Adobe Stock 223137948

FOGMASSA OCH FIX

Fix- och fästmassor finns från cementbaserade och färdigblandade till fiberförstärkande och snabbtorkande. SGD har produkter så att du lugnt kan sätta alla typer av kakel och klinker, ovan eller under vatten och oavsett storlek. Valet avgörs bland annat av material och sammanhang. Sortimentet omfattar allt från snabbhärdande, flexfix för natursten till epoxifästmassa och produkter för underlag som kräver hög mekanisk och kemisk resistens samt fix för särskilt stora plattor, vilka kan vara utmanande att sätta.

Hårdfog

Hårdfogar är oftast cementbaserade och sammansatta för att ge en viss flexibilitet. De är i regel vatten- och smutsavvisande, men naturligtvis är en ljusare fog mer känslig för smuts. Fogen får ett jämt och fint utseende med en finkornig bas – och ett mer rustikt om du väljer ett grovkornigt alternativ. En annan typ av hårdfog består av epoxy, som ger en slitstark yta samt en högre kemikaliebeständighet. Denna typ av fog passar därför bra inom industri, storkök, badanläggningar och biltvätthallar.

Adobe Stock 259059647
Adobe Stock 229521757

Mjukfog

Mjukfogar används där det behövs en mer flexibel och elastisk fog. Silkon eller akrylfog är exempel på denna typ av fog. Det finns en mängd olika färgalternativ att välja mellan. De bästa är att välja mjuk- och hårdfog från samma leverantör för att få en perfekt färgmatchning.

För att fog och fix ska vara långsiktigt hållbara och fogen färg­beständig, är det viktigt att arbeta med kvalitetsprodukter.

Adobe Stock 118400487

LÄTTBETONG

Lättbetong eller här även kallat EPS-betong är ett lätt och isolerande material för såväl utjämning som uppfyllnad. Råmaterialet till EPS (Expanderad polystyren) utgörs av små cellplastkulor som under tillverkningen värms upp och expanderar. Även här finns olika produkter som bland annat kan ge kortare torktid, är dammreducerande och ger lägre vikt. Lättbetong har flera fördelar och används bland annat vid förstyvning av golvbjälklag

Golvlim

SGD marknadsför endast moderna golvlim fria från lättflyktiga lösningsmedel, vilket avsevärt förbättrar arbetsmiljön för installatören. Sortimentet består av lim för alla typer av golv, från mjuka till hårda. Tillverkarna av golvlim har på senare tid breddat produkternas användningsområden, vilket innebär samma lim kan användas till flera olika golvbeklädnader.

Det är viktigt att välja ett golvlim som håller för hård trafik i kritiska miljöer som butiker, skolor, sjukhus och arbetsplatser. SGD arbetar endast med leverantörer som säkerställer att limmet håller en jämn och hög kvalité, samt håller över tid.

Trälim

Ibland är det bra att välja ett speciallim, som till exempel för parkett. Denna typ av lim förbättrar både parkett­golvets komfort och akustiska egenskaper. För montering av parkett med klassisk not och fjäder utan låsning erbjuder vi olika typer av trälim.

Tejp

Vi erbjuder tejp som passar samtliga moment i golvläggningen, från dubbelhäftande för textilgolv eller PVC matta till maskeringstejp.