Vi förenklar våra kunders vardag

En kontakt. En order. En leverans. En faktura. Vi vet hur vi skall göra livet enklare för alla som bygger och inreder bostäder och offentlig miljö. Med kunder som spänner från fastighetsbolag till golventreprenörer, och med verksamhet från norr till söder, har SGD gruppen utvecklats till Sveriges ledande leverantör av kompletta golvlösningar. Vi har bidragit till projekt som spänner från privatbostäder till stora fastigheter, restauranger och andra kommersiella miljöer - både när det gäller renovering och nyproduktion.

Läs mer i vår broschyr om vad SGD kan erbjuda

Jasper graetsch o5oa Fk Nf NOI unsplash

Geografisk täckning

Vår utgångspunkt är att alltid finnas nära våra kunder och erbjuda lager, logistik och fullservice. SGD gruppen utgörs idag av 16 enheter med stark lokal anknytning. Från Malmö i söder till Luleå i norr.

Shutterstock 1242875086

Kunskap är vår passion

Vi drivs av en stark passion för golv. Med kunskap och erfarenhet har vi samlat ett komplett golverbjudande med varor från marknadens starkaste leverantörer, kompletterat med SGD:s erbjudande av service och tjänster.

Geran de klerk W Jkc3x Zj S Xw unsplash

Bidra till hållbart byggande

Vårt sätt att bidra till hållbart byggande är att samla de bästa leverantörerna och produkterna när det gäller kvalitet, design och innovation. Vi har en tydlig målsättning med att minst 80 procent av den el vi förbrukar ska vara grön och att minst 30 procent av vårt sortiment utgörs av hållbara produkter.

En stark ägare

SGD ägs av Storskogen Invest AB (“Storskogen”). Storskogen har en unik affärsidé med en lång ägarhorisont av lokala, väl förvaltade bolag i nischade branscher. SGD:s resa tillsammans med Storskogen har bara börjat. Genom flera planerade förvärv inom och utanför kärnverksamheten kommer SGD befästa sin position på den svenska logistik- och servicemarknaden för golv under många år framöver.

Läs mer om storskogen